Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Ze světa zvířat

6. března 2008 v 22:02
NEJvětším broukem v Čechách žijícím je sameček roháče obecného, který dosahuje délky až 8 cm.
Rypouš sloní je NEJvětší ze všech tuleňů. Žije ve studených vodách při pobřeží jižní Argentiny. Samec dorůstá délky více než 6 m.
Kondor je velký dravec, žije v Andách a nahrazuje v Americe supy. Rozpětí křídel je u některých těchto ptáků větší než 3,2 m. Jejich potravou bývají uhynulá zvířata.
Ovce jsou v Austrálii i na Novém Zélandu NEJrozšířenějším druhem hospodářských zvířat. Některé farmy, na nichž se chovají ovce spolu s dobytkem, jsou svou rozlohou velké např. jako Belgie. Na Novém Zélandu je dokonce počet ovcí 18krát vyšší než počet obyvatel.
Tučňáci žijí pouze na jižní polokouli, zejména okolo pobřeží Antarktidy.NEJvětší je tučňák císařský. V průběhu polární zimy rodiče zahřívají vajíčko ( jedno ) na nohách pod kožním záhybem. Po vylíhnutí se o mláďata, která se shlukují do velkých skupin, pečlivě starají.
NEJmenší pes byl jako větší krabička od zápalek velký Yorkshirský teriér, jehož vlastníkem byl Arthur F. Marples z Blackburmu v Anglii. Tento droboučký pes, který pošel ve stáří asi dvou let v roce 1945, byl v kohoutku vysoký 6,3 cm, měřil od špičky čenichu po kořen ocasu 9,5 cm a vážil pouhých 113 gramů.
NEJmenším ptákem je kolibřík ( Mellisuga helenae ) z Kuby a ostrova Pinos. Dospělý samečkové měří 57 mm, z čehož polovina připadá na hlavu a ocásek a váží 1,6 g - samičky jsou nepatrně delší.
Obr v říši hmyzu : Cvrček Weta se vyvinul přibližně v téže době jako dinosauři a zůstal zachován jen na Novém Zélandu, protože do příchodu člověka nežili žádní savci. Wety obývají stejné prostředí jako myši a potkani v jiných částech světa.
Elegantní, štíhlí predátoři HADI se objevují koncem éry dinosaurů a jsou tedy poměrně mladou skupinou plazů. Podle jedně teorie jim zakrněli nohy jako důsledek přizpůsobení k životu ve vodě.
Pavouk patří k NEJstarším živočichům na zemi. Jak dokazuje fosilie z křídy, od doby dinosaurů se téměř nezměnili.
Štíři patří k NEJstarším zástupcům třídy pavoukovců. Podobní živočichové byli pravděpodobně mezi prvními dravými tvory, kteří se na souši objevili před 400 miliony lety.
Mnohonožky a stonožky patří k další velmi staré skupině suchozemských bezobratlých ještě z doby před triasem. Podle fosilních nálezů sice byly v druhohorách vzácné, ale dokázaly úspěšně přežít až do dnešních dnů.
Vážky byly velmi hojné ještě před dinosaury. V triasu musely poprvé čelit konkurenci jiných létajících predátorů - ptakoještěrů ( pterosaurů ).
Obojživelníci se začali vyvíjet téměř před 400 miliony lety, ale žáby s typicky delšími zadními končetinami a mloci patří k velmi pokročilým typům, které se objevily teprve v éře druhohor.
Chrobáci - jsou základním článkem ekosystémů afrických travnatých plání, kde odstraňují tisíce tun trusu velkých savců. Podle některých nálezů se první podobní brouci vyvinuli již v éře dinosaurů.
Jeseteři - představují starobylou skupinu kostnatých ryb. Nemohou potravu nasávat ústy, což je znak, díky němuž kostnaté ryby dnes v mořích převládají.
Někteří korýši včetně raků žili na Zemi již před dinosaury, ale praví krabi a humři se objevili poprvé během jiry. Jsou to predátoři, u nichž se vyvinula mohutná klepeta schopná rozlousknout silnou schránku měkkýšů, jimiž se živí.
NEJvětší primát je Gorila nížinná ( Gorilla graueri ) z východního Zairu a jihozápadní Ugandy. Je 175 cm vysoká a váží asi 165 kg.
Z hmyzu má NEJvětší vajíčko 15 cm dlouhá Malajská pakobylka. Celé měří 1,3 cm, tedy více než burský oříšek.
NEJvětší savec - je jím Plejtvák obrovský, známý jako modrá velryba. Novorozená mláďata měří 6 - 8 m a váží 3000 kg.
Dravý rybka Pyraňa doroste až do váhy 2 kg.
Krokodýl dorůstá do délky 6 - 7 m.
Hojnost ryb : Hejna Čtverzubců jsou u Farasanských ostrovů nejpočetnější v dubnu, kdy se zde koná rybářský karneval.
Gepard je NEJrychlejší suchozemský živočich při běhu na krátké vzdálenosti. Své maximální rychlosti ( nejméně 96 km/h ) je schopen dosáhnout z klidového stavu během 3 vteřin.
NEJdelší březost : Africký pes hyenový má nejdelší období ze všech psovitých šelem ( 69 až 73 dní ). U psa ušatého je toto období v průměru kratší, ale může dosáhnout i 60 - 75 dní.
NEJvětší ve skupině prasat a pekari je Prase pralesní, které žije v roztroušených populacích po celé střední a částečně i východní a západní Africe. Může dorůst délky až 210 centimetrů a maximální hmotnosti 200 kilogramů.
NEJrychlejší rybou v českých řekách je pstruh. Pluje rychlostí až 37 km/h.
NEJvíce potravy : Kolibříci spotřebují každý den přinejmenším dvojnásobek své váhy, hlavně v podobě nektaru a drobného hmyzu. Snad jen s výjimkou rejsků mají ze všech známých zvířat nejrychlejší metabolismus.
NEJdelším mořským hadem je Vodnář ze severního Indického oceánu a z mnoha oblastí jihovýchodní Asie. Dosahuje délky až 2,75 m.
NEJdelšími brouky na světě jsou Nosorožíci herkulové, kteří žijí ve Střední a Jižní Americe včetně karibské oblasti.
Váhový úbytek : Když 120 tunový Plejtvák obrovský kojí své mládě, může ztrácet až 1 tunu své hmotnosti týdně - to dělá za 7 měsíců laktačního období přes 25% jeho hmotnosti.
NEJkratší zobák v poměru k délce těla patří menším rorýsům a zvláště Salanganě bělobřiché, která zobák téměř nemá.
NEJvyšší rychlost šíření ze všech žab byla zaznamenána u ropuchy obrovské pocházející ze Střední a JIžní Ameriky.
NEJvětší objem žloutku : Vejce Kiviů mají ze všech ptáků největší obsah žloutku, který je tak bohatým zdrojem výživy pro vyvíjející se mláďata, že se několik dní po vylíhnutí nemusí krmit.
Trpasličí kozy : Některé druhy trpasličích koz váží jen 15 - 20 kg.
NEJvíc zubů : Všichni hlodavci mají jeden pár ostrých řezáků v každé čelisti, ale žádně špičáky. Počet molárů a premolárů se značně mění od jednoho druhu k druhému. Rekordmanem je Rypoš stříbřitý ze střední a východní Afriky. Má jich 24, spolu s řezáky celkem 28 zubů.
Mnozí ploutvonožci, zvláště jejich samice, žijí značně dlouho. Vědci Irkutského Limnologického ústavu v Rusku určovali věk podle ukládání zubního cementu v klech a zjistili, že maximální věk samce Tuleně bajkalského je 52 let a samice 56 let.
NEJkratší nohy má několik druhů rorýsů. Jméno čeledi Apodidae doslova přeložen znamená "postrádající nohy". Rorýsi tráví tolik času ve vzduchu, že se jejich nohy téměř vytratily a u některých druhů vykukují z peří pouze chodidla.
Evropský poddruh Výra velkého je NEJvětší sova na světě. Má průměrnou délku 66 - 71 cm, hmotnost 1,6 - 4 kg a rozpětí křídel přes 1,5 m.
NEJoblíbenějším zvířetem na Srí Lance je slon, který je mnohostraně využíván v hospodářství.
V úrodných oblastech Austrálie se pasou NEJvětší stáda ovcí na světě.
NEJvětší hlodavec na světě je Kapibara, váží 50 kg.
Jeden z NEJvzácnějších pavoučích druhů je z rodu RICINULEI, nacházející se jedině na nedostupných místech v amazonské džungli.
NEJvětší vejce - průměrné vejce pštrosa dvouprstého je 15 - 20 cm dlouhé, má průměr 10 - 15 cm a váží 1 - 1,78 kg. Skořápka o síle pouhých 1,5 mm unese váhu 127 kg.
Slon africký je NEJvětším suchozemským živočichem. Dorůstá výšky až 3 m a dosahuje hmotnosti 6 tun. Někteří sloni se dožívají věku až 70 let.
NEJlepší sluch - ze všech suchozemských živočichů nejlépe slyší Letouni, kteří jsou vybaveni výbornou ultrazvukovou echolokací.
NEJdelší nos - samec Rypouše severního má mimořádně dlouhý nafukovací chobot. Když je zvíře v klidu, visí mu přes tlamu v délce asi 30 cm. Chobot se začíná u samců objevovat ve věku 3 - 4 let a u osmiletých je už plně vyvinut.
NEJvyšší gejzír - "Gejzír" nebo "vodotrysk" je sloupec vodních kapek, který velryba vystřikuje pod tlakem při výdechu. NEJvyšší takový gejzír vytváří Plejtvák obrovský. Štíhlý a vysoký sloupec sahá do výšky 6 - 9 m, ale občas je možné vidět i dvanáctimetrový vodotrysk.
Dvanáct NEJjedovatějších hadů Afriky :
1. Krajta písmenková
2. Kobra černokrká mozambická
3. Kobra černá
4. Kobra chapská
5. Zmije útočná
6. zmije parí
7. Zmije rohatá
8. Zmije západoindická gabunská
9. Bojga africká
10. Mamba zelená
11. Mamba černá - po kousnutí do 0,5 hodiny smrt
12. Mamba egyptská
Venezuela vyváží naftu a banány, ale že vyváží piraně, to se tají. Piraně jsou dravé ryby, zuby mají jak žiletky, nahánějí strach v řekách Latinské Ameriky, v minutě udělají z krávy kostřičku. Jsou nabízeny všude, kde se cizinci pohybují, na letištích, v recepcích hotelů, v obchodech. Regály jsou plné zubatých rybiček a každá se prodá. Rio Negro má co dělat, aby vyhovělo poptávce.
NEJtěžší mozek - Absolutně jejtěžší mozek na světě má Vorvaň, ačkoli jeho hmotnost činí jen 0,02 % celkové hmotnosti zvířete. Během japonské velrybářské expedice v severním Pacifiku v roce 1949 - 1950 bylo zváženo 16 mozků dospělých samců. Nejtěžší vážil 9,2 kilogramů. Pro srovnání je průměrná hmotnost mozku dospělého člověka 1,4 kg.
NEJdelší ještěr světa je Varan skvrnitý z Papui - Nové Guineje, jehož délka činí až 4,75 metrů.
NEJvětší z nosorožců je Nosorožec tuponosý, který mívá výšku v kohoutku až 185 centimetrů a váží 3,6 tuny.
NEJdelšího kroku dosáhne pštros. Když nasadí nejvyšší rychlost, přesáhne délka jeho kroku 7 metrů.
Chápavý ocas - Binturong je jediným zástupcem cibetek a promyk, který svůj 56 - 89 cm dlouhý a chápavý ocas používá jako rezervní ruku, za kterou se věší na větve při pohybu v korunách stromů. Další šelmou s opravdu chápavým ocasem je kynkažu ze Střední a Jižní Ameriky, který patří mezi mývaly, ale má také podobné stromové návyky.
NEJohroženější - Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody hrozí vyhynutí pouze jedinému druhu damanů, a to Damanu horskému, žijícímu v Keni a Tanzánii. Byl intenzivně loven pro svou kožešinu hlavně v lesním pásmu kolem Kilimandžára.
Damani jsou jediní praví kopytníci, kteří pravidelně lezou po stromech. Ačkoliv by se nezdálo, že prsty s kopýtky jsou pro šplhání nejlepší adaptací, měkká a pružná chodidla na nohou zaručují vynikající přilnavost. Říká se, že daman se udrží na téměř svislé ploše, i když je mrtvý.
Hlobění děr - Netopýr novozélandský je jediný netopýr, který je schopen si vyhrabat noru. Používá k tomu řezáky a patrně i spárovité drápky a je schopen vybudovat noru až 50 cm hlubokou o průměru až 10 centimetrů.
NEJméně huňatý kožich - v porovnání s ostatními medvědy má krátkou srst Medvěd malajský, který se tak adaptoval na teplé klima tropického deštného pralesa jihovýchodní Asie, kde sídlí. Chlupy jeho hladké lesklé srsti jsou kratší než jeden centimetr.
NEJjedovatějším z mořských hadů je Vodnář, jehož jed je stokrát toxitější než jed jakéhokoliv suchozemského hada.
NEJmenším zástupcem velbloudovitých je Vikuňa, žijící vysoko v Andách v Jižní Americe. Její tělo je dlouhé 1,3 - 1,9 m. Ocas má délku 15 - 25 cm, v kohoutku je vysoká 70 - 110 cm a váží 35 - 65 kg.
NEJmenší hrošík - Hrošík liberijský má délku 1,5 - 1,85 m plus ocas o délce 15 - 21 cm, výška v kohoutku 70 - 100 cm a váží 160 - 275 kg. Mezi oběma pohlavími nejsou velké rozdíly.
NEJpodivnější z ještěrů je Moloch ostnitý ( Moloch horridus ), zvaný též "ostnitý ďábel". Obvykle dorůstá délky 18 - 22 cm a vejde se tedy na rozevřenou dlaň. Vypadá jako obrněný rytíř - celé tělo má poseto strašlivými ostny. Jeho zjev je sice hrozivý, ale je to zvíře zcela neškodné a mírumilovné. Obývá písčité kraje jižní a západní Austrálie.
Klokani jsou jistě NEJtypičtějšími zástupci vačnatců. Žijí v šedesáti druzích, které se od sebe liší velikostí i způsobem života. Téměř všechny druhy klokanů mají několik společných znaků. Je to především silná zadní část těla, silné zadní nohy a dlouhý svalnatý ocas. Velké druhy klokanů jsou opravdovými přeborníky : dělají skoky dlouhé až 10 metrů. Největšími klokany jsou Klokan obrovský ( Macropus giganteus ) a Klokan rudý ( Macropus rufus ). Když stojí, dosahují bezmála dvoumetrové výšky. Tělo i s ocasem měří tři metry, z toho na ocas připadá asi třetina.
K NEJobávanějším hadům v Austrálii patří Smrtonoš naboli Pazmije trnitá (Acanthopis antarcticus). Má širokou hlavu a silné, zavalité tělo dorůstající délky asi 3/4 m. Na konci ocasu má osten. Barva se často mění - najčastěji je na hřbetě šedá nebo červenavá, na spodní straně červenožlutá. Tělo pokrývají úzké černé proužky. Smrtonoš je rozšířen téměř po celé Austrálii.
Velmi nebezpeční a hojní jsou hadi rodu Notechis, které Australané nazývají "tygří". NEJobávanější je Pazmije obecná páskovaná neboli "tygří had obecný" (Notechis scutatus scutatus). Dorůstá délky od 1,5 do 1,8 m a je nejčastěji barvy černošedé, na břiše žluté. Žije po celé jihovýchodní Austrálii a je zde snad ze všech hadů nejhorší.
K NEJnebezpečnějším australským hadům patří ještě psohlavci (Hoplocephalus) a NEJvětší australský jedovatý had taipan (Oxyuranus scutellatus). Taipan dorůstá na jedovatého hada úctyhodné délky 3 m. Má štíhlé tělo s malou hlavou. Na hřbetě je obvykle hnědý, na břiše žlutý. Jeho jed účinkuje smrtelně.
Pátý světadíl Austrálie má ze všech kontinentů NEJvíce hadů. Žije jich zde na 120 druhů, z toho je velká většina jedovatých. Můžete se s nimi setkat prakticky všude : v horách, v lesích, na pouštích, v savanách, v křovinatých porostech, a dokonce i v moři. Uštknutí šestnácti druhů australských hadů je pro člověka smrtelné.
Austrálie má bohaté a zajímavé ptactvo. Žije tu asi 650 druhů ptáků, z toho více než polovina jen zde a nikde jinde. NEJvětším australským ptákem je pštro Emu hnědý (Dromiceius novaehollandiae), po africkém pštrosu NEJvětší žijící pták na světě. Dorůstá výšky 1,5 až 1,75 m a váží 30 - 60 kg. Vejce (samice jich jednou do roka snese 10 - 12) váží přes půl kilogramu.
Žraloci : V mořích obklopující Austrálii, napočítali odborníci téměř sto druhů žraloků. K NEJobávanějším patří žraloci označovaní jako lidojedi nebo lidožrouti, kteří napadají člověka. Kapitán William E.Young, vynikající znalec považuje za NEJnebezpečnější tyto čtyři druhy : Žralok modrý - "mako" (Isuropsis mako).Dospělý žralok dosahuje průměrné délky skoro 5 m a váhy kolem 600 kg. Má štíhlé tělo a ostře zašpičatělý čenich. Má ocelově modrou barvu, na vrchní části těla a ploutvi tmavší, na spodní části světlejší.Rodí živá mláďata. Je pravým lidojedem. Žralok tygří ( Galercedo rayneri). dorůstá délky 10 m a dosahuje váhy až 2000 kg. Je hnědý, v mládí s četnými tmavými skvrnami, které jsou větší než oko. Dospělý žralok je téměř beze skvrn. Patří mezi nejobávanější žraloky. Žraloun australský, velrybář ( Carcharhinus arenarius). tento druh žije pouze v australských vodách. Dosahuje délky až 6 m a váhy téměř 300 kg. na rozdíl od ostatních druhů má velmi hladkou kůži s malinkými šupinami. Je pravým lidožroutem. Čtvrtým lidojedem je Žraloun šedý (Carcharhinus macrurus). Velmi nebezpečný je též Žraloun bílý (Carcherodon albimors). z téměř sta druhů žraloků, žijících v mořích kolem Austrálie, je naštěstí většina neškodných.
NEJpočetnějším a NEJmnohotvárnějším prvkem zvířeny afrických savan jsou antilopy. Nejsou to tatáž zvířata, kterýn se říká antilopy na pláních západních Spojených států. Ta mají vidličnaté rohy a správně se nazývají vodlorozi. Africké antilopy jsou vysoké od 25 cm až do téměř 180 cm v kohoutku a dosahují váhy kolem 700 kg. NEJvětší z antilop je obrovská rasa antilopy losí (Taurotragus oryx derbianus). Je v kohoutku vysoká skoro 180 cm a vypadá spíše jako vůl než jako antilopa. Dospělý samec může vážit až tunu. Mezi NEJmenší kopytníky patří zakrslíci (Madoquinae), malé antilopy velikosti asi foxteriéra, s bodcovitými rohy a chomáčem chlupů na temeni hlavy.
Nosorožec širokohubý, nazývaný také bílý, druhý NEJvětší suchozemský savec, není bílý, ale tmavošedý. Jméno odvozené od burského wyt (široký), se vztahuje k jeho široké, hranaté čelisti, uzpůsobené k pastvě.
NEJvětší čtvernožci na světě jsou afričtí sloni. Může vážit až 7 tun a denně spotřebuje šestinu tuny vegetace. Slůňata jsou při narození veliká, váží kolem 90 kg.
Třetí NEJvětší africká kočka, čita neboli gepard, je všeobecně považována za NEJrychlejší z koček a snad ze všech běhajících zvířat. Nejvyšší rychlost útočícího geparda není přesně zjištěna. Je to snad 110 - 120 km za hodinu. Ačkoli je gepard při útoku na kořist zosobněním dynamické zuřivosti, dá se ze všech koček nejsnadněji ochočit a stává se z něho velmi dobrý společník.
NEJlépe organizované lovecké skupiny tvoří mezi africkými dravci Pes hyenovitý. Toto zvíře má postavu jako malý statný vlk, od čenichu ke konci huňatého ocasu je 120 cm dlouhý. Je skvrnitě žlutý, černý a bílý, někdy úplně žlutý nebo černý. Má velkou hlavu a naběhlé tváře. Širokým obličejem a velkýma kulatýma ušima se značně podobá hyeně, přestože si nejsou příbuzní.
Kolonie termitů je jednou z NEJsložitěji organizovaných a NEJvýkonnějších společností živočišného světa a její obyvatelé jsou Nejvýše specializovaní.
NEJzajímavějším prvkem neobvyklé fauny Madagaskaru jsou Lemuři. Patěí mezi najprimitivnější primáty, což je obecně staví blízko společným předkům opic, lidoopů a lidí. Takzvaní praví lemuři patří do čeledi Lemuridae. Trpasličí makiové (Microcebus) patří mezi NEJmenší žijící primáty, jeden druh je dlouhý jen 13 cm. NEJvětší madagaskarští lemuři patří do čeledi Indriidae.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 michal michal | 25. června 2010 v 20:58 | Reagovat

totalni mismas...jak jste stary? 15?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama