Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Říjen 2008

Černá sanitka 16.10.2008

19. října 2008 v 11:13 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Ačkoli seriál "Černou sanitku" můžeme spatřit v televizi již od začátku září, přesto místní nedočkavě očekávali díl, v kterém se mohli sami zhlédnout, což proběhlo v televizi dne 16.října, sice né v díle s názvem "Vypitej dědeček", jak se dříve měl nazývat, ale bylo to "Silný kafe".
A tak jsme se víceméně všichni sešli v restauraci Na Kovárně, abychom to zhlédli pohromadě. Překvapující pro nás bylo, že přijel pomalu celý štáb s režisérem Jiřím Novákem v čele. Pokazilo se to trošku jen tím, že nešla více jak hodinu elektrika, přesto se nikdo nenechal odradit a všichni zůstali za pomoci světélkujících mobilních telefonů. Vcelku panovala zajímavá atmosféra, no a nakonec z toho byl velmi příjemný večer, kdy nám ke konci V.Kunc a R.Hladík předvedli své umělecké ztvárnění hry na kytaru.

.

Pomník se sochou sv. Jana Nepomuckého

1. října 2008 v 7:00 | Miluše Zamazalová |  Horní Police
Raně barokní pomník se sochou sv. Jana Nepomuckého, stojící na pozemku p.č. 296, je kulturní památka, pocházející z 18.století, autor neznámý. Celková výška tohoto pomníku je cca 4 metry.
Pomník sv. Jana Nepomuckého provedený v lokálně probarveném střednězrném šedavém pískovci stál původně v prostoru mezi zámkem a řekou. Z důvodu výstavby čerpací stanice pohonných hmot byl v roce 1976 rozebrán a deponován do vlastivědného muzea v České Lípě k restaurování. Ovšem nebyl již navrácen do obce H.Police, ale byl poskytnut k novému osazení na soukromém pozemku v obci Jestřebí, kde byl v roce 1980 restaurován akademickým sochařem Ladislavem Šobrem. Jednalo se o poměrně rozsáhlý zásah, při kterém byla zdařile provedena jak sochařská rekonstrukce odpadlých částí tvaru draperie, tak i modelace celé obličejové části sochy světce.

Vlastní socha světce zaujímá typický esovitý pohyb se skloněnou hlavou a pohledem upřeným ke krucifixu drženém na prsou. Její draperie je bohatě řasena, u pravého boku má odloženou mitru. Socha je mírně podživotní, opatřená zlacenou svatozáří s pěti plastickými hvězdami. Jak kompoziční schema a rozvržení jednotlivých hmot pomníku, tak i modelace a pohyb světcovy postavy včetně sochařského zpracování dokládají tradiční barokní figurální stereotyp v zobrazení tohoto světce.

Profilovaný sokl je v horní části opatřen prolamovanou římsou, v dolní části se rozšiřuje do profilovaného stupně s rovnou základnou. K němu byla při každé straně přisazena kamenná voluta. Do současnosti se uchovala pouze voluta na pravé straně, osud druhé není znám. Na soklu není žádný čitelný nápis.

Tento pomník se sochou sv. Jana Nepomuckého se dne 2.listopadu 1999 navrátil do obce po 23 letech a 8 letém jednání a v neděli 2.července 2000 proběhlo vysvěcení této sochy.

Závod ČKD Žandov

1. října 2008 v 6:51 Horní Police a okolí
V minulosti byl a stále je život Žandova těsně spjat se strojírenským závodem, dnes již bývalým ČKD Žandov. Vznik závodu se datuje do roku 1894, kdy byl založen jako textilka, ze kterého se v roce 1904 stává strojírenským podnikem na výrobu listovek pro textilní průmysl. Tento strojírenský podnik začali budovat noví majitelé ze Švýcarska, bratři Staubli. V roce 1910 byla přistavěna slévarna šedé litiny. V roce 1915 se stává podnik majetkem firmy "Mautner a spol". Pokračuje se dále ve výrobě textilních strojů a započalo se s výstavbou nové strojírny. V roce 1920 je postavena slévárna temperované litiny, jejímž hlavním programem byla výroba fitinků. V roce 1939 mění firma opět majitele, v obchodním rejstříku je zapsána pod názvem "Eisenwerke - Sandau A.G., E. Luft ".
V roce 1945 přechází podnik pod Českou národní správu jako "Žandovské železárny", výrobní program se nezměnil. V roce 1946 až 1947 se vytváří ze šestnácti závodů na výrobu textilních strojů v severních Čechách nový podnik pod názvem "Severočeské strojírny a slévárny", který v roce 1948 přijímá nový název "Textilstroj, národní podnik". V roce 1950 byla ukončena výroba textilních strojů a převzat výrobní program kompresorů do výkonu 1000 m3/hod. Vznikl nový "národní podnik Atmos". Změnila se i výroba ve slévárnách a v zájmu odstranění závislosti výroby kompresorů na dovozu ventilů z Rakouska, se začíná v roce 1953 s výrobou destičkových ventilů. V roce 1958 byl n.p. Atmos začleněn do výrobně hospodářské jednotky ČKD Praha jako závod.

Růžová vila na stráni

1. října 2008 v 6:49 | Miluše Zamazalová |  Horní Police

Dům, vlastně honosnou vilu čp.160, stojící na stráni, postavil v roce 1922 němec Schneider. Po odsunu Němců v roce 1945 zde sídlil nejprve první poválečný výbor, později oddací úřad. Sídlo zde měl i zubař a byly zde i byty pro učitele místní školy. Krátce zde bydlel se svou rodinou i ředitel školy Václav Klaban, na kterého velmi kladně vzpomíná starší generace.

Později po menších úpravách se stal dům zázemím pro jesle a mateřskou školu. Pak roky chátral, až přišel nápad, podpořený iniciativou žandovského dlouholetého lékaře MuDr. René Felcmana, kdy se domu našlo důstojné uplatnění. V zimním období roku 1984 se začaly realizovat stavební úpravy ještě žandovským národním výborem a v pátek 17.července 1987 se konalo slavnostní otevření Domu pečovatelské služby, kde jsou byty pro devět babiček a dědečků, kteří již ztratily svého životního druha.